RadDatePicker
RadDatePicker
Open the calendar popup.


Strategie rozvoje města Ústí nad Labem


REGISTRACE NA VEŘEJNÉ PROJEDNÁNÍ


Vážení spoluobčané
,

v rámci zpracování nové Strategie rozvoje města 2021-2030 bychom Vás rádi pozvali na její veřejné projednání.

Veřejné projednání se uskuteční ve čtvrtek dne 4. 4. 2019 od 16.00 hodin v přísálí Domu kultury, Velká Hradební 19, Ústí nad Labem.

Cílem tohoto setkání bude moderovaná debata s občany ve vybraných tematických oblastech a společná diskuze nad vizí a budoucím směřováním města.

Prosíme zájemce o účast na tomto veřejném projednání, aby se předem zaregistrovali prostřednictvím tohoto webového formuláře. Zájemce prosíme, aby zde uvedli zájem o některé z navržených témat a poskytli nám na sebe kontakt pro návaznou komunikaci.

Vaše aktivní účast v rámci skupinových diskuzí nám velmi pomůže k vytvoření této strategie, jejíž výslednou podobu tak můžete svými názory a podněty ovlivnit.

Předem děkujeme za Vaši účast.

Jméno:

 *

Příjmení:

 *

Kontakt (e-mail:)

 *
Zvolená tematická oblast - Blok I: Guidance *
Kvalita života a soudržnost jeho obyvatel
Prosperita města
Zvolená tematická oblast - Blok II:  Guidance *
Image města jako metropole regionu
Udržitelná mobilita


Předpokládaný harmonogram veřejného projednání:

 1. Úvodní slovo zástupce vedení města  16:00 – 16:10
 2. Představení zpracování Strategie města 16:10 – 16:20
 3. Skupinové moderované diskuze k tematickým oblastem 1 a 2 16:20 – 17:00
 4. Skupinové moderované diskuze k tematickým oblastem 3 a 4 17:00 – 17:40
 5. Zhodnocení výsledků diskuze a další kroky zpracování strategie 17:40 – 17:55
 6. Závěr  17:55 – 18:00


Prosíme, nezapomeňte potvrdit vaši registraci stisknutím tlačítka "Potvrdit registraci".

Pokud se jste již přihlášen/a a protřebujete registraci změnit či zrušit, kontaktuje pana Radka Chaloupku (rchaloupka@kpmg.cz).

  Vysvětlivky k vyplnění:  * otázka je povinná     ! chybí odpověď