RadDatePicker
RadDatePicker
Open the calendar popup.


Strategie rozvoje města Ústí nad Labem 2021 - 2030

Vážení spoluobčané,

v rámci zpracování nové Strategie rozvoje města Ústí nad Labem 2021 - 2030 a dalších navazujících dokumentů probíhá dotazníkové šetření. Jeho cílem je zjistit, jak se Vám občanům v našem městě žije, kde vidíte jeho přednosti, kde naopak problémy a kam si přejete město v budoucnu směřovat.

Vaše aktivní účast v rámci tohoto šetření nám velmi pomůže k vytvoření strategie, jejíž výslednou podobu tak můžete svým názorem ovlivnit. Budeme rovněž rádi za Vaše další podněty, myšlenky a vize, které nám  v rámci tohoto průzkumu sdělíte.

Upozorňujeme Vás, že otázky označené hvězdičkou jsou povinné a je nezbytné je odpovědět.

Předem velmi děkujeme za Vaše odpovědi,

Realizační tým tvorby strategie

 

Příprava a zpracování Strategie rozvoje města Ústí nad Labem na období 2021-2030, číslo projektu CZ.03.4.74/0.0/0.0/16_058/0007350.