RadDatePicker
RadDatePicker
Open the calendar popup.

Опитування «Енергоефективність: практичні приклади у виробництві в Україні»

Про опитування

Дослідження було ініційовано КПМГ в Україні у липні 2014 року. Воно має на меті узагальнити практичний досвід проектів з енергоефективності, втілених у виробничій сфері, для подальшого використання прикладів для:

  1. вдосконалення бізнес-процесів у різних галузях економіки України,

  2. планування інвестицій у виробництво з урахуванням енергоефективних рішень.

Цільова аудиторія опитування – представники компаній різних галузей у всіх областях України, які ззапровадили проекти з енергоефективності у ланцюжку постачання або виробництві (від сировини та готової продукції).

Запитання охоплюють управлінські, фінансові, технічні та кон’юктурні аспекти запровадження проектів з енергоефективності. Відповіді узагальнюються у вигляді опису проекту та узгоджуються для публікації з респондентом.

Результати опитування будуть узагальнені експертами КПМГ в Україні та представлені у вигляді, який дозволить зацікавленим сторонам використати висновки як алгоритм для запровадження енергоефективних проектів у власному виробництві.

Передумови та актуальність

У 2014 році Україна офіційно головує у Енергетичному Співтоваристві. У червні 2014 року Україна підписала економічну частину Угоди з ЄС.

У червні 2014 року Європейська Рада підвела підсумки просування до кінцевого рішення в жовтні 2014 року щодо кліматичної та енергетичної політик до 2030 року відповідно до своїх висновків із засідання в березні 2014 року.

У Європейській Раді домовилися, що Енергетичне Співтовариство, яке має на меті розширення енергетичного законодавства ЄС на країни розширення та сусідства, повинне бути посилене для того, щоб забезпечити застосування законодавства в цих країнах. Європейська Рада погодила Стратегічний порядок денний для спільноти в часи змін та регулярно моніторитиме втілення цих стратегічних пріоритетів, зокрема в енергетиці:

  1. енергетична інфраструктура та енергоефективність шляхом запровадження правильного балансу приватного і державного фінансування та полегшення довгострокових інвестицій,

  2. використання та розвитку фінансових інструментів, включаючиі Європейський Інвестиційний Банк, зокрема, для довгострокових проектів, застосовуючи правильну регуляторну основу для довгострокових інвестицій.

  3. В окремому розділі Стратегічного порядку денного, який називається «До Енергетичного Союзу з далекоглядною кліматичною політикою», йдеться про те, що геополітичні події, світова енергетична конкуренція та вплив кліматичний змін тягнуть за собою переосмислення енергетичної та кліматичної стратегії ЄС. «Ми маємо уникати залежності Європи в такій великій мірі від імпорту палива та газу. Щоб переконатися, що наше енергетичне майбутнє під повним контролем, ми хочемо побудувати Енергетичний Союз, маючи на меті доступну, безпечну та сталу енергію. Енергетична ефективність є основною, адже найдешевша і найчистіша енергія та, яка не спожита
Ім'я та прізвище
 *
Електронна адреса
 *

Розділ 1. Практичний приклад запровадження енергоефективності у виробництві


1. У якій галузі працює Ваша організація? (Оберіть основну)

select
 *
Інше (будь ласка, вкажіть)
2. Місце та час реалізації проекту з енергоефективності у виробництві (місто або область, назва виробничого об'єкту, місяць, рік початку та місяць, рік завершення проекту)
 *
3. Що спонукало до запровадження проекту з енергоефективності?
4. Яка причина вибору виробничого об'єкту дя енергоефективного проекту (фінансові, технологічні, кон'юктурні, управлінські)?
5. Яким чином вибирали напрямок інвестування?
6. Хто був ініціатором проекту (власники, менеджмент, інше)?
7. Яка була мета проекту з енергоефективності?

8. Якою була система фінансування: власні кошти, запозичення, грант?

9. Якою була загальна сума інвестицій?
10. Які критерії Ви визначили для вибору постачальника та (або) енергоефективного рішення (технології, обладнання тощо)?
 *
11. Стислий опис результатів проекту:

Які були показники ефективності до і після впровадження проекту фінансові та (або) натуральні (зменшення енергоємкості, збільшення обсягів виробництва тощо)?

Якою була окупність проекту з енергоефективності?
Чи відбулися організаційні зміни протягом запровадження проекту або за його результатами (управлінські рішення, зміни у бізнес-процесах)?
Чи були додаткові нефінансові переваги за підсумками реалізації проекту (нові продукти, конкурентні переваги, нові технології, вища якість продукції тощо)?

Розділ 2. Плани щодо енергоефективності у виробництві


1. Чи плануєте запровадження проектів з енергоефективності у виробництві (зазначте період, коли плануєте):

select
Інше (зазначте, коли плануєте, або напишіть коментар)
2. Чи вплинуло на Ваше рішення щодо проектів з енергозбереження ймовірне зростання цін на енергоносії? Якщо так, то яким чином?
3. Чи є на виробництві особа, відповідальна за енергоменеджмент?
Якщо так, прохання зазначити, яку посаду обіймає.
Якщо ні, прохання зазначити, чи плануєте протягом 2014-2015 рр. призначити окрему особу, відповідальну за енергоменеджмент?
4. Які напрямки відновлювальної енергетики можуть бути найпривабливішими для підвищення енергоефективності Вашого виробництва в Україні до 2020 року? (Оберіть три основні)
  *
Енергія з біомаси та відходів
Мала гідроенергетика
Технології акумулювання енергії
Сонячна енергетика
Вітрова енергетика
Інше (прохання зазначити)
5. Яку структуру фінансування проектів з енергоефективності Ви розглядаєте (співвідношення у відсотках власних та запозичених коштів)?
6. Який обсяг та джерела фінансування у проекти з енергоефективності у виробництві Вас цікавлять (у валюті, в якій Ви оцінюєте)?
7. Якими мають бути прийнятні для Вашої організації період окупності та рівень рентабельності проекту з енергоефективності, щоб проект був економічно привабливим?

8. Чи скористалися можливістю податкових пільг під час реалізаціі енергоефективного проекту:


select
 *
9. Яка інформація (технічна, фінансова або організаційна) потрібна Вам для успішного планування, впровадження та моніторингу результатів проектів з енергоефективності?
© 2014 ТОВ "КПМГ-Україна", компанія, зареєстрована згідно із законодавством України; знаходиться під контролем KPMG Europe LLP; член мережі незалежних фірм KPMG, що входять до асоціації KPMG International Cooperative ("KPMG International"), зареєстрованої згідно із законодавством Швейцарії. Усі права застережені.